Sân bóng Quận Long Biên

Sân bóng đá Công Đoàn TCT Hàng không

Sân bóng đá Công Đoàn TCT Hàng không

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng Đảo Sen Gia Thụy

Sân bóng Đảo Sen Gia Thụy

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Sân bay Gia Lâm

Sân bóng đá Sân bay Gia Lâm

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Sài Đồng

Sân bóng đá Sài Đồng

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Nguyễn Sơn

Sân bóng đá Nguyễn Sơn

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Garden City

Sân bóng đá Garden City

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Vietnet

Sân bóng đá Vietnet

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Đường Sắt

Sân bóng đá Đường Sắt

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Gia Quất

Sân bóng đá Gia Quất

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Z133

Sân bóng đá Z133

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Ngọc Thụy

Sân bóng đá Ngọc Thụy

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 700.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Ven Đê 2

Sân bóng đá Ven Đê 2

Số người: 7
Giá
400.000₫
- 1.000.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Ven Đê 1

Sân bóng đá Ven Đê 1

Số người: 7
Giá
600.000₫
- 1.000.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Thạch Cầu

Sân bóng đá Thạch Cầu

Số người: 7
Giá
550.000₫
- 1.000.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Môi Trường - Bồ Đề Long Biên

Sân bóng đá Môi Trường - Bồ Đề Long Biên

Số người: 7
Giá
600.000₫
- 1.000.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Chương Dương

Sân bóng đá Chương Dương

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 1.000.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
0.08661 sec| 2951.055 kb