Sân bóng Quận Cầu Giấy

Sân bóng Sơn Trang 2

Sân bóng Sơn Trang 2

Số người: 7
Giá
400.000₫
- 800.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Thái Sơn

Sân bóng đá Thái Sơn

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 800.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng 60 Hoàng Quốc Việt

Sân bóng 60 Hoàng Quốc Việt

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 1.000.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng ĐH Sư Phạm Hà Nội

Sân bóng ĐH Sư Phạm Hà Nội

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 1.000.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng PVV

Sân bóng PVV

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 1.000.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng Yên Hòa

Sân bóng Yên Hòa

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 1.000.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng Huyền Anh Cầu Giấy

Sân bóng Huyền Anh Cầu Giấy

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Livestream trận đấu
Sân bóng Thành Phát Hoàng Minh Giám

Sân bóng Thành Phát Hoàng Minh Giám

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 700.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng Đông Đô 2

Sân bóng Đông Đô 2

Số người: 7
Giá
400.000₫
- 800.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng Đại học Quốc Gia Hà Nội

Sân bóng Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 700.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng Trần Quốc Hoàn

Sân bóng Trần Quốc Hoàn

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 700.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng Ngọc Bảo

Sân bóng Ngọc Bảo

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 900.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng 68 Dương Đình Nghệ

Sân bóng 68 Dương Đình Nghệ

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 1.000.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng Thành Lâm 3

Sân bóng Thành Lâm 3

Số người: 7
Giá
400.000₫
- 900.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng HV Báo Chí và Tuyên Truyền

Sân bóng HV Báo Chí và Tuyên Truyền

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 700.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng Đông Đô

Sân bóng Đông Đô

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 700.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng Phúc Anh

Sân bóng Phúc Anh

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 700.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng FPT Tôn Thất Thuyết

Sân bóng FPT Tôn Thất Thuyết

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng B5 Mai Dịch

Sân bóng B5 Mai Dịch

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng Trường Múa Việt Nam

Sân bóng Trường Múa Việt Nam

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 700.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng An Khánh

Sân bóng An Khánh

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 700.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng Thành Đồng

Sân bóng Thành Đồng

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 900.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng 125 Hoàng Ngân

Sân bóng 125 Hoàng Ngân

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 700.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá trường Newton Grammar School

Sân bóng đá trường Newton Grammar School

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
0.06537 sec| 3074.625 kb