Sân bóng đá Hà Nội

Sân bóng đá Minh Kiệt Dương Nội - Hà Đông

Sân bóng đá Minh Kiệt Dương Nội - Hà Đông

Số người: 7
Giá
400.000 VNĐ
- 600.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Yên Hòa - Cầu Giấy

Sân bóng Yên Hòa - Cầu Giấy

Số người: 7
Giá
300.000 VNĐ
- 1.000.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đại học Hà Nội

Sân bóng Đại học Hà Nội

Số người: 7
Giá
400.000 VNĐ
- 600.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá nhân tạo Tân Mỹ

Sân bóng đá nhân tạo Tân Mỹ

Số người: 7
Giá
300.000 VNĐ
- 600.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng cỏ nhân tạo Mỹ Đình 2

Sân bóng cỏ nhân tạo Mỹ Đình 2

Số người: 7
Giá
300.000 VNĐ
- 800.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân Bóng 10-10 - Phúc Xá Ba Đình Hà Nội

Sân Bóng 10-10 - Phúc Xá Ba Đình Hà Nội

Số người: 7
Giá
450.000 VNĐ
- 900.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Bộ Công An - Thịnh Liệt - Thanh Trì

Sân bóng Bộ Công An - Thịnh Liệt - Thanh Trì

Số người: 7
Giá
400.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Huyền Anh Thanh Trì

Sân bóng đá Huyền Anh Thanh Trì

Số người: 7
Giá
300.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Sơn Trang 2

Sân bóng Sơn Trang 2

Số người: 7
Giá
400.000 VNĐ
- 800.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Đoan Môn

Sân bóng đá Đoan Môn

Số người: 7
Giá
400.000 VNĐ
- 800.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Giáp Nhất

Sân bóng Giáp Nhất

Số người: 7
Giá
400.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Nhà văn hóa Thanh Xuân

Sân bóng đá Nhà văn hóa Thanh Xuân

Số người: 7
Giá
300.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng đá VSA

Sân bóng đá VSA

Số người: 7
Giá
400.000 VNĐ
- 650.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng đá Đầm Hồng 2

Sân bóng đá Đầm Hồng 2

Số người: 7
Giá
400.000 VNĐ
- 800.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Đầm Hồng 1

Sân bóng đá Đầm Hồng 1

Số người: 7
Giá
400.000 VNĐ
- 800.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Viettel 2

Sân bóng Viettel 2

Số người: 7
Giá
400.000 VNĐ
- 800.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng Viettel 1

Sân bóng Viettel 1

Số người: 7
Giá
400.000 VNĐ
- 800.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Phòng không không quân - Thanh Xuân Hà Nội

Sân bóng Phòng không không quân - Thanh Xuân Hà Nội

Số người: 7
Giá
400.000 VNĐ
- 800.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng 69 Hoàng Cầu Đống Đa

Sân bóng 69 Hoàng Cầu Đống Đa

Số người: 7
Giá
500.000 VNĐ
- 1.000.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Livestream
Sân bóng đá Thượng Đình

Sân bóng đá Thượng Đình

Số người: 7
Giá
400.000 VNĐ
- 900.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá công viên Tuổi Trẻ

Sân bóng đá công viên Tuổi Trẻ

Số người: 7
Giá
400.000 VNĐ
- 700.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng KTX Bách Khoa

Sân bóng KTX Bách Khoa

Số người: 7
Giá
400.000 VNĐ
- 700.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân Bóng Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Sân Bóng Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Số người: 7
Giá
400.000 VNĐ
- 800.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Quần Ngựa

Sân bóng đá Quần Ngựa

Số người: 7
Giá
300.000 VNĐ
- 800.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
0.16095 sec| 1480.438 kb