Sân bóng đá Quận Liên Chiểu

Sân bóng Thanh Thanh

Sân bóng Thanh Thanh

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Manchester United ( 59 Ngô Thì Nhậm)

Sân bóng Manchester United ( 59 Ngô Thì Nhậm)

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng Golden Hills

Sân bóng Golden Hills

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng mini Liên Chiểu

Sân bóng mini Liên Chiểu

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng trường Đại học Duy Tân

Sân bóng trường Đại học Duy Tân

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng mini Trung Nghĩa

Sân bóng mini Trung Nghĩa

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 500.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng đá Mini Sao

Sân bóng đá Mini Sao

Số người: 5
Giá
300.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng mini trường tiểu học An Khê

Sân bóng mini trường tiểu học An Khê

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng MU Liên Chiểu

Sân bóng MU Liên Chiểu

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng Ngọc Thạch X7 - Liên Chiển, Đà Nẵng

Sân bóng Ngọc Thạch X7 - Liên Chiển, Đà Nẵng

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
0.06729 sec| 3038.016 kb