Sân bóng đá Quận Hải Châu

Sân bóng Đức Nam

Sân bóng Đức Nam

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 350.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Đại học Đông Á - Đà Nẵng

Sân bóng Đại học Đông Á - Đà Nẵng

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng Bện viện Quân Y 17

Sân bóng Bện viện Quân Y 17

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng đá Chuyên Việt

Sân bóng đá Chuyên Việt

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Livestream
Sân bóng làng thể thao Tuyên Sơn

Sân bóng làng thể thao Tuyên Sơn

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Duy Tân

Sân bóng Duy Tân

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Trưng Vương

Sân bóng Trưng Vương

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini Hoàng Phúc 2

Sân bóng mini Hoàng Phúc 2

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng đá Đa Phước

Sân bóng đá Đa Phước

Số người: 5
Giá
300.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Trang Hoàng

Sân bóng đá Trang Hoàng

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng An Phúc 2

Sân bóng An Phúc 2

Số người: 5
Giá
200.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
0.19934 sec| 1257.086 kb