Sân bóng Đà Nẵng

Sân bóng Đức Nam

Sân bóng Đức Nam

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

Sân bóng Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng Mini Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

Sân bóng Mini Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Thanh Thanh

Sân bóng Thanh Thanh

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng Manchester United ( 59 Ngô Thì Nhậm)

Sân bóng Manchester United ( 59 Ngô Thì Nhậm)

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng Đại học Đông Á

Sân bóng Đại học Đông Á

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng trường cao đẳng thương mại

Sân bóng trường cao đẳng thương mại

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng Mini Cường Khang

Sân bóng Mini Cường Khang

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Bện viện Quân Y 17

Sân bóng Bện viện Quân Y 17

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng Trung tâm thể thao TQT FC +

Sân bóng Trung tâm thể thao TQT FC +

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng T20

Sân bóng T20

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng Trung tâm Văn hóa Thể thao Quận Sơn Trà

Sân bóng Trung tâm Văn hóa Thể thao Quận Sơn Trà

Số người: 7
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Livestream trận đấu
Sân bóng đá Chuyên Việt

Sân bóng đá Chuyên Việt

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Livestream trận đấu
Sân bóng làng thể thao Tuyên Sơn

Sân bóng làng thể thao Tuyên Sơn

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá MU Hòa Tiến

Sân bóng đá MU Hòa Tiến

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng Hòa Cầm

Sân bóng Hòa Cầm

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Duy Tân

Sân bóng Duy Tân

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng mini Bế Văn Đàn

Sân bóng mini Bế Văn Đàn

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng Trưng Vương

Sân bóng Trưng Vương

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng Golden Hills

Sân bóng Golden Hills

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng mini Hoàng Phúc 2

Sân bóng mini Hoàng Phúc 2

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng mini Liên Chiểu

Sân bóng mini Liên Chiểu

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng mini Tuấn Nhàn

Sân bóng mini Tuấn Nhàn

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng trường Đại học Duy Tân

Sân bóng trường Đại học Duy Tân

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
0.06505 sec| 3043.75 kb