Sân bóng đá Huyện Hiệp Hòa

Sân Bóng Mai Trung - Hiệp Hòa - Bắc Giang

Sân Bóng Mai Trung - Hiệp Hòa - Bắc Giang

Số người: 7
Giá
300.000 VNĐ
- 350.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Đức Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang

Sân bóng Đức Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang

Giá
250.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Livestream
Sân Bóng Sau Uỷ Ban Mai Đình - Hiệp Hòa - Bắc Giang

Sân Bóng Sau Uỷ Ban Mai Đình - Hiệp Hòa - Bắc Giang

Số người: 7
Giá
250.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng 88 - Hiệp Hòa - Bắc Giang

Sân bóng 88 - Hiệp Hòa - Bắc Giang

Số người: 7
Giá
250.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Mai Trung - Hiệp Hòa Bắc Giang

Sân Bóng Mai Trung - Hiệp Hòa Bắc Giang

Số người: 7
Giá
250.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đồng Công - Hiệp Hòa Bắc Giang

Sân Bóng Đồng Công - Hiệp Hòa Bắc Giang

Số người: 7
Giá
250.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Mini Thôn Khánh Xã Lương Phong Hiệp Hoà-Bắc Giang

Sân Bóng Mini Thôn Khánh Xã Lương Phong Hiệp Hoà-Bắc Giang

Số người: 7
Giá
250.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Old Trafford - Hiệp Hòa - Bắc Giang

Sân bóng Old Trafford - Hiệp Hòa - Bắc Giang

Số người: 7
Giá
250.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Ngọ Khổng - Hiệp Hòa Bắc Giang

Sân bóng đá Ngọ Khổng - Hiệp Hòa Bắc Giang

Số người: 7
Giá
250.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng Quỳnh - Hiệp Hòa Bắc Giang

Sân bóng Quỳnh - Hiệp Hòa Bắc Giang

Số người: 7
Giá
250.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tài Đức - Hiệp Hòa Bắc Giang

Sân bóng Tài Đức - Hiệp Hòa Bắc Giang

Số người: 7
Giá
250.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin

Giá thuê sân bóng trên địa bàn huyện Hiệp Hòa

Sân vận động hiện đại với mức giá rất hợp lý chỉ từ 250.000 đến 500.000 đ/ trận. Các đội bóng nên liên hệ đặt định kỳ để được hoạt động trong khung giờ vàng 17h30 – 19h và 19h-20h30 với mức giá hợp lý nhất. Ngoài ra, giá ngày cuối tuần sẽ cao hơn ngày bình thường.

Liên hệ đặt sân qua hệ thống của Thế Giới Thể Thao để được chăm sóc tận tình và nhận nhiều phần quà hấp dẫn.

0.17004 sec| 1265.07 kb