Sân bóng đá

Sân bóng đá Gò Trì Stadium - Thanh Sơn - Phú Thọ

Sân bóng đá Gò Trì Stadium - Thanh Sơn - Phú Thọ

Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Động Lực - Việt Trì - Phú Thọ

Sân bóng đá Động Lực - Việt Trì - Phú Thọ

Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Sông Lô - Việt Trì - Phú Thọ

Sân bóng đá Sông Lô - Việt Trì - Phú Thọ

Giá
300.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Chí Linh

Sân bóng đá Chí Linh

Giá
350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá cỏ Nhân Tạo Xóm 11 - Hải Hậu - Nam Định

Sân bóng đá cỏ Nhân Tạo Xóm 11 - Hải Hậu - Nam Định

Số người: 7
Giá
150.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân Bóng Nhân Tạo Hương - Mt - Yên Thế - Bắc Giang

Sân Bóng Nhân Tạo Hương - Mt - Yên Thế - Bắc Giang

Số người: 7
Giá
250.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân Bóng Mai Trung - Hiệp Hòa - Bắc Giang

Sân Bóng Mai Trung - Hiệp Hòa - Bắc Giang

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân Bóng Nhân Tạo Ninh Giang - TP Hải Dương

Sân Bóng Nhân Tạo Ninh Giang - TP Hải Dương

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Ecopark HD - TP Hải Dương

Sân bóng đá Ecopark HD - TP Hải Dương

Số người: 7
Giá
250.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Ngô Quyền - TP Hải Dương

Sân bóng Ngô Quyền - TP Hải Dương

Số người: 7
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng nhân tạo xã Định Sơn huyện Cẩm Giàng

Sân bóng nhân tạo xã Định Sơn huyện Cẩm Giàng

Số người: 7
Giá
280.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân Bóng Phú An - TP Hải Dương - Hải Dương

Sân Bóng Phú An - TP Hải Dương - Hải Dương

Số người: 7
Giá
250.000₫
- 280.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân Bóng Đá Đại Lộ HCM - TP Hải Dương - Hải Dương

Sân Bóng Đá Đại Lộ HCM - TP Hải Dương - Hải Dương

Số người: 7
Giá
250.000₫
- 450.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng ĐH Y Dược Hải Phòng - Ngô Quyền - Hải Phòng

Sân bóng ĐH Y Dược Hải Phòng - Ngô Quyền - Hải Phòng

Số người: 7
Giá
200.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Tân Tiến - An Dương - Hải Phòng

Sân bóng Tân Tiến - An Dương - Hải Phòng

Số người: 7
Giá
200.000₫
- 250.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Lê Thiện - An Dương - Hải Phòng

Sân bóng Lê Thiện - An Dương - Hải Phòng

Số người: 7
Giá
300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân Bóng Đá Vigor - An Dương - Hải Phòng

Sân Bóng Đá Vigor - An Dương - Hải Phòng

Giá
350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hoa Động - Thủy Nguyên - Hải Phòng

Sân bóng Hoa Động - Thủy Nguyên - Hải Phòng

Số người: 7
Giá
300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Phương Nam - Hải Phòng

Sân Bóng Phương Nam - Hải Phòng

Số người: 7
Giá
200.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Tóc Tiên - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Sân bóng đá Tóc Tiên - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Số người: 5
Giá
350.000₫
- 500.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đức Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang

Sân bóng Đức Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang

Giá
250.000₫
- 500.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Livestream
Sân bóng cỏ nhân tạo Khu Bốn - Sơn Động - Bắc Giang

Sân bóng cỏ nhân tạo Khu Bốn - Sơn Động - Bắc Giang

Số người: 7
Giá
250.000₫
- 500.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Livestream
Sân Bóng Sau Uỷ Ban Mai Đình - Hiệp Hòa - Bắc Giang

Sân Bóng Sau Uỷ Ban Mai Đình - Hiệp Hòa - Bắc Giang

Số người: 7
Giá
250.000₫
- 500.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng 88 - Hiệp Hòa - Bắc Giang

Sân bóng 88 - Hiệp Hòa - Bắc Giang

Số người: 7
Giá
250.000₫
- 500.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin

Sân bóng đá

Danh sách sân bóng đá toàn quốc

0.07854 sec| 3227.898 kb