Sân bóng đá

Sân bóng Tiến Trường - TPHCM

Sân bóng Tiến Trường - TPHCM

Số người: 5
Giá
150.000 VNĐ
- 450.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin

Cụm sân bóng đá cỏ nhân tạo Tiến Trường bao gồm 6 sân mini 5 người, tiêu chuẩn FIFA

Sân bóng đá Minh Kiệt Dương Nội - Hà Đông

Sân bóng đá Minh Kiệt Dương Nội - Hà Đông

Số người: 7
Giá
400.000 VNĐ
- 600.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Yên Hòa - Cầu Giấy

Sân bóng Yên Hòa - Cầu Giấy

Số người: 7
Giá
300.000 VNĐ
- 1.000.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đại học Hà Nội

Sân bóng Đại học Hà Nội

Số người: 7
Giá
400.000 VNĐ
- 600.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá nhân tạo Tân Mỹ

Sân bóng đá nhân tạo Tân Mỹ

Số người: 7
Giá
300.000 VNĐ
- 600.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng cỏ nhân tạo Mỹ Đình 2

Sân bóng cỏ nhân tạo Mỹ Đình 2

Số người: 7
Giá
300.000 VNĐ
- 800.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Gò Trì Stadium - Thanh Sơn - Phú Thọ

Sân bóng đá Gò Trì Stadium - Thanh Sơn - Phú Thọ

Giá
200.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Động Lực - Việt Trì - Phú Thọ

Sân bóng đá Động Lực - Việt Trì - Phú Thọ

Giá
200.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Sông Lô - Việt Trì - Phú Thọ

Sân bóng đá Sông Lô - Việt Trì - Phú Thọ

Giá
300.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Chí Linh

Sân bóng đá Chí Linh

Giá
350.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá cỏ Nhân Tạo Xóm 11 - Hải Hậu - Nam Định

Sân bóng đá cỏ Nhân Tạo Xóm 11 - Hải Hậu - Nam Định

Số người: 7
Giá
150.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân Bóng Nhân Tạo Hương - Mt - Yên Thế - Bắc Giang

Sân Bóng Nhân Tạo Hương - Mt - Yên Thế - Bắc Giang

Số người: 7
Giá
250.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân Bóng Mai Trung - Hiệp Hòa - Bắc Giang

Sân Bóng Mai Trung - Hiệp Hòa - Bắc Giang

Số người: 7
Giá
300.000 VNĐ
- 350.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân Bóng Nhân Tạo Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương

Sân Bóng Nhân Tạo Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương

Số người: 7
Giá
300.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Ngô Quyền - TP Hải Dương

Sân bóng Ngô Quyền - TP Hải Dương

Số người: 7
Giá
200.000 VNĐ
- 400.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng nhân tạo xã Định Sơn huyện Cẩm Giàng

Sân bóng nhân tạo xã Định Sơn huyện Cẩm Giàng

Số người: 7
Giá
280.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân Bóng Phú An - TP Hải Dương - Hải Dương

Sân Bóng Phú An - TP Hải Dương - Hải Dương

Số người: 7
Giá
250.000 VNĐ
- 280.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng ĐH Y Dược Hải Phòng - Ngô Quyền - Hải Phòng

Sân bóng ĐH Y Dược Hải Phòng - Ngô Quyền - Hải Phòng

Số người: 7
Giá
200.000 VNĐ
- 300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Tân Tiến - An Dương - Hải Phòng

Sân bóng Tân Tiến - An Dương - Hải Phòng

Số người: 7
Giá
200.000 VNĐ
- 250.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Lê Thiện - An Dương - Hải Phòng

Sân bóng Lê Thiện - An Dương - Hải Phòng

Số người: 7
Giá
300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân Bóng Đá Vigor - An Dương - Hải Phòng

Sân Bóng Đá Vigor - An Dương - Hải Phòng

Giá
350.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hoa Động - Thủy Nguyên - Hải Phòng

Sân bóng Hoa Động - Thủy Nguyên - Hải Phòng

Số người: 7
Giá
300.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Phương Nam - Hải Phòng

Sân Bóng Phương Nam - Hải Phòng

Số người: 7
Giá
200.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Tóc Tiên - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Sân bóng đá Tóc Tiên - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Số người: 5
Giá
350.000 VNĐ
- 500.000 VNĐ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin

Sân bóng đá

Danh sách sân bóng đá toàn quốc

0.21365 sec| 1441.672 kb