Danh sách sân

Sân Bóng Hữu Nhường 1
Khu vực:Huyện Châu Thành- Kiên Giang
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng FiFa Tân Hiệp
Khu vực:Huyện Tân Hiệp- Kiên Giang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân banh Kè 1
Khu vực:Huyện Vĩnh Thuận- Kiên Giang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Hoàng Khang
Khu vực:Huyện Phú Quốc- Kiên Giang
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Minh Ngọc
Khu vực:Huyện U Minh Thượng- Kiên Giang
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Lí Gia
Khu vực:Huyện Tân Hiệp- Kiên Giang
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Laliga
Khu vực:Thành phố Rạch Giá- Kiên Giang
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Lài Hui
Khu vực:Huyện Kiên Lương- Kiên Giang
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Hữu Vinh
Khu vực:Huyện An Minh- Kiên Giang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini cỏ nhân tạo Hữu Nhường 2
Khu vực:Thành phố Rạch Giá- Kiên Giang
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Cao Rồi
Khu vực:Huyện Tân Hiệp- Kiên Giang
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini A Dện
Khu vực:Huyện Giồng Riềng- Kiên Giang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Long Mini
Khu vực:Huyện Châu Thành- Kiên Giang
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Funny
Khu vực:Huyện Phú Quốc- Kiên Giang
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng cỏ nhân tạo Nhân Ái
Khu vực:Huyện U Minh Thượng- Kiên Giang
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mẫn Đạt
Khu vực:Huyện An Biên- Kiên Giang
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin