Danh sách sân

Sân bóng đá Thái Hoàng
Khu vực:Huyện Cầu Kè- Trà Vinh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Bassama
Khu vực:Huyện Cầu Kè- Trà Vinh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin