Danh sách sân

Sân vận động Thạnh Phú
Khu vực:Huyện Thạnh Phú- Bến Tre
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Minh Hoàng
Khu vực:Huyện Thạnh Phú- Bến Tre
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá nhân tạo Tân Phong
Khu vực:Huyện Thạnh Phú- Bến Tre
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo xã An Nhơn
Khu vực:Huyện Thạnh Phú- Bến Tre
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng - nhà máy chà gạo Bảy Tình
Khu vực:Huyện Thạnh Phú- Bến Tre
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Thanh Tuấn
Khu vực:Huyện Thạnh Phú- Bến Tre
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng cỏ nhân tạo Giao Thạnh
Khu vực:Huyện Thạnh Phú- Bến Tre
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin