Danh sách sân

Sân banh Công An Tp. HCM
Khu vực:Quận 11- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân số 1 - Sân bóng đá Phú Thọ
Khu vực:Quận 11- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
TTBD Ngọc Hùng - Sân Phú Thọ – Quận 10
Khu vực:Quận 11- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Nhà Tập Luyện Phú Thọ
Khu vực:Quận 11- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Nam Sơn
Khu vực:Quận 11- Hồ Chí Minh
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Thành Phát - Sân số 5
Khu vực:Quận 11- Hồ Chí Minh
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Cụm sân T&T Futsal Ngoài Trời
Khu vực:Quận 11- Hồ Chí Minh
Số sân: 15
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Phú Thọ - VN88
Khu vực:Quận 11- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Lạc Long Quân
Khu vực:Quận 11- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Vuông Tròn
Khu vực:Quận 11- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Phú Thọ
Khu vực:Quận 11- Hồ Chí Minh
Số sân: 11
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin