Danh sách sân

Sân bóng đá Phước Tiến
Khu vực:Quận 2- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng - Công viên thể thao Bình Trưng Tây
Khu vực:Quận 2- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Bình Trưng Tây
Khu vực:Quận 2- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng cỏ nhân tạo
Khu vực:Quận 2- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng 999
Khu vực:Quận 2- Hồ Chí Minh
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Phố Đông
Khu vực:Quận 2- Hồ Chí Minh
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini City Sport
Khu vực:Quận 2- Hồ Chí Minh
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ Nhân tạo công viên Thể Thao Q.2
Khu vực:Quận 2- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Trúc Hoa Viên Quận 2
Khu vực:Quận 2- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá 28 Thảo Điền
Khu vực:Quận 2- Hồ Chí Minh
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Hoàng Khôi
Khu vực:Quận 2- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Đông Sài Gòn
Khu vực:Quận 2- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Tài Lộc
Khu vực:Quận 2- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Trí Hải
Khu vực:Quận 2- Hồ Chí Minh
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Khu thể thao An Phú
Khu vực:Quận 2- Hồ Chí Minh
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu Lạc Bộ Bóng Đá An Phú - Apfc
Khu vực:Quận 2- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin