Sân bóng đá cỏ nhân tạo VOV
Khu vực:Quận 12- Hồ Chí Minh
Số sân: 13
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin

Danh sách sân

Sân bóng đá cỏ nhân tạo VOV
Khu vực:Quận 12- Hồ Chí Minh
Số sân: 13
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân banh nhân tạo Mou Arena
Khu vực:Quận 12- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng TNG
Khu vực:Quận 12- Hồ Chí Minh
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Thống Nhất 2
Khu vực:Quận 12- Hồ Chí Minh
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Cây Da 42
Khu vực:Quận 12- Hồ Chí Minh
Số sân: 7
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân banh Hưng Thịnh
Khu vực:Quận 12- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân banh 224A
Khu vực:Quận 12- Hồ Chí Minh
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
sân bóng đá Minh Trí
Khu vực:Quận 12- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini cỏ nhân tạo Hữu Nghị
Khu vực:Quận 12- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Đại Nam
Khu vực:Quận 12- Hồ Chí Minh
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá CT Sports
Khu vực:Quận 12- Hồ Chí Minh
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá An Phú Đông
Khu vực:Quận 12- Hồ Chí Minh
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Anh Tú
Khu vực:Quận 12- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân banh Phát Đạt
Khu vực:Quận 12- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Vì Nhân
Khu vực:Quận 12- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Trung Đoàn Gia Định
Khu vực:Quận 12- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin