Danh sách sân

Khu liên hợp thể thao Vietsovpetro
Khu vực:Thành phố Vũng Tàu- Bà Rịa - Vũng Tàu
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Lam Sơn
Khu vực:Thành phố Vũng Tàu- Bà Rịa - Vũng Tàu
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini C1 Café Bóng Đá
Khu vực:Thành phố Vũng Tàu- Bà Rịa - Vũng Tàu
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini An Phong
Khu vực:Thành phố Vũng Tàu- Bà Rịa - Vũng Tàu
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá LSP - Football field
Khu vực:Thành phố Vũng Tàu- Bà Rịa - Vũng Tàu
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Thành Nam
Khu vực:Thành phố Vũng Tàu- Bà Rịa - Vũng Tàu
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Trường Thành
Khu vực:Thành phố Vũng Tàu- Bà Rịa - Vũng Tàu
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini 973
Khu vực:Thành phố Vũng Tàu- Bà Rịa - Vũng Tàu
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Phủi Vũng Tàu
Khu vực:Thành phố Vũng Tàu- Bà Rịa - Vũng Tàu
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Hoàng Phi
Khu vực:Thành phố Vũng Tàu- Bà Rịa - Vũng Tàu
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Bình Giã
Khu vực:Thành phố Vũng Tàu- Bà Rịa - Vũng Tàu
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini TTĐT Chí Linh
Khu vực:Thành phố Vũng Tàu- Bà Rịa - Vũng Tàu
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB bóng đá VT Sport
Khu vực:Thành phố Vũng Tàu- Bà Rịa - Vũng Tàu
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin