Danh sách sân

Sân bóng đá mini THẢO NGUYÊN - IASOL
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Hai Hòa
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá Mini Thảo Nguyên
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Diên Hồng - Gia Lai
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Nguyên Thịnh
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Pleiku
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóngTrung Cường
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Làng Khưn
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Rc Tiêu
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini SuBi
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá Ánh Sáng
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân phòng Phù Đổng - Pleiku
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng King & Phòng game King
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Quang Linh
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá Cỏ Nhân Tạo Hòa Thảo
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá Mini Hưng Phú
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin