Danh sách sân

Sân bóng đá Hưng Thịnh
Khu vực:Huyện Đông Hòa- Phú Yên
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
SB Nam Trung
Khu vực:Huyện Đông Hòa- Phú Yên
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá Ngọc Tùng
Khu vực:Huyện Đông Hòa- Phú Yên
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin