Danh sách sân

Sân vận động Thành phố Cao Bằng
Khu vực:Thành phố Cao Bằng- Cao Bằng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng cỏ nhân tạo Khu Gia Binh
Khu vực:Thành phố Cao Bằng- Cao Bằng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Nà Cạn
Khu vực:Thành phố Cao Bằng- Cao Bằng
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin