Danh sách sân

Sân vận động Cây Cốc
Khu vực:Huyện Thăng Bình- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Thăng Hoa
Khu vực:Huyện Thăng Bình- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Hải Đăng
Khu vực:Huyện Thăng Bình- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ bóng đá Tứ Sơn
Khu vực:Huyện Thăng Bình- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
TT TDTT Sân Bóng Mini Tân Nhật Minh
Khu vực:Huyện Thăng Bình- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Mini Sáu Hùng1
Khu vực:Huyện Thăng Bình- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Ocean Bình Minh
Khu vực:Huyện Thăng Bình- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Bình Triều
Khu vực:Huyện Thăng Bình- Quảng Nam
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin