Danh sách sân

Sân vận động Chợ Chùa
Khu vực:Huyện Duy Xuyên- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Phúc Tuấn
Khu vực:Huyện Duy Xuyên- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá nhân tạo Châu Hiệp
Khu vực:Huyện Duy Xuyên- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Ngô Quyền
Khu vực:Huyện Duy Xuyên- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Gia Khiêm Sports
Khu vực:Huyện Duy Xuyên- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Duy Hòa
Khu vực:Huyện Duy Xuyên- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin