Danh sách sân

Sân bóng đá Mỹ Nhật Quang
Khu vực:Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Trung Tâm Thể Thao Nam Hải Vân
Khu vực:Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Xuân 68
Khu vực:Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Lindo Sport
Khu vực:Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Hòa Cầm
Khu vực:Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Hòa Xuân
Khu vực:Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Bin Bon
Khu vực:Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Quảng Đà
Khu vực:Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Làng Hòa Mỹ
Khu vực:Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Euro Village 2
Khu vực:Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng 76 Tôn Đản
Khu vực:Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Hòa Xuân
Khu vực:Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Ông Bầu
Khu vực:Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Diên Hồng
Khu vực:Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin