Sân bóng KAKA Sport khu đô thị Hòa Quý
Khu vực:Quận Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin

Danh sách sân

Sân bóng KAKA Sport khu đô thị Hòa Quý
Khu vực:Quận Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá FPT Complex
Khu vực:Quận Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
My An Sport Center
Khu vực:Quận Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Việt Hàn
Khu vực:Quận Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Phan Tứ
Khu vực:Quận Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Thép Việt
Khu vực:Quận Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin