Danh sách sân

Sân Bóng Đá Quảng Công
Khu vực:Huyện Quảng Điền- Thừa Thiên Huế
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Quảng Thái
Khu vực:Huyện Quảng Điền- Thừa Thiên Huế
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động xã Quảng Thọ
Khu vực:Huyện Quảng Điền- Thừa Thiên Huế
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Vinh Phú
Khu vực:Huyện Quảng Điền- Thừa Thiên Huế
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin