Danh sách sân

Sân bóng đá Mini huyện Vĩnh Linh
Khu vực:Huyện Vĩnh Linh- Quảng Trị
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Hải Thượng
Khu vực:Huyện Hải Lăng- Quảng Trị
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo trường Tiểu Học TT Hải Lăng
Khu vực:Huyện Hải Lăng- Quảng Trị
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng cỏ nhân tạo Trường Chinh
Khu vực:Thành phố Đông Hà- Quảng Trị
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng cỏ nhân tạo Tân Lập
Khu vực:Huyện Hướng Hóa- Quảng Trị
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Phường 2
Khu vực:Thành phố Đông Hà- Quảng Trị
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Phùng Thịnh
Khu vực:Huyện Hướng Hóa- Quảng Trị
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhà Hướng Thiện
Khu vực:Huyện Hải Lăng- Quảng Trị
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini AQVN Quýnh
Khu vực:Huyện Hướng Hóa- Quảng Trị
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá phủi Thiên An
Khu vực:Huyện Triệu Phong- Quảng Trị
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo 07
Khu vực:Huyện Vĩnh Linh- Quảng Trị
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Minh Tuấn
Khu vực:Huyện Gio Linh- Quảng Trị
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá nhân tạo Tây Đô
Khu vực:Huyện Gio Linh- Quảng Trị
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đại Hào
Khu vực:Huyện Triệu Phong- Quảng Trị
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng cỏ nhân tạo Lê Lợi
Khu vực:Thành phố Đông Hà- Quảng Trị
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Huy Hoàng
Khu vực:Huyện Hải Lăng- Quảng Trị
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin