Danh sách sân

Sân bóng Bèo sport
Khu vực:Thành Phố Đồng Hới- Quảng Bình
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Luxe
Khu vực:Thành Phố Đồng Hới- Quảng Bình
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Bảo Ninh
Khu vực:Thành Phố Đồng Hới- Quảng Bình
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Nam Lý
Khu vực:Thành Phố Đồng Hới- Quảng Bình
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Nhà thiếu nhi
Khu vực:Thành Phố Đồng Hới- Quảng Bình
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Gia Hưng FC
Khu vực:Thành Phố Đồng Hới- Quảng Bình
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin