Danh sách sân

Sân vận động Lùm
Khu vực:Huyện Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Công viên Hoàng Tử
Khu vực:Huyện Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Bà Huệ
Khu vực:Huyện Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Tiến Huy
Khu vực:Huyện Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng thôn Thống Nhất
Khu vực:Huyện Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Phạm Quang
Khu vực:Huyện Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Nhân Ly
Khu vực:Huyện Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Ông Cự
Khu vực:Huyện Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Tiến Huy
Khu vực:Huyện Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin