Danh sách sân

Sân vận động Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Khu vực:Thành phố Hà Tĩnh- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Cầu Vồng
Khu vực:Thành phố Hà Tĩnh- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hào Quang
Khu vực:Thành phố Hà Tĩnh- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng giáo xứ Chân Thành
Khu vực:Thành phố Hà Tĩnh- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng trường Y tế
Khu vực:Thành phố Hà Tĩnh- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng ND
Khu vực:Thành phố Hà Tĩnh- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Hà Tĩnh
Khu vực:Thành phố Hà Tĩnh- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cao đẳng nghề Việt Đức
Khu vực:Thành phố Hà Tĩnh- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Hào Quang
Khu vực:Thành phố Hà Tĩnh- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin