Danh sách sân

Sân vận động Huyện An Dương
Khu vực:Huyện An Dương- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đại Bản
Khu vực:Huyện An Dương- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Vigor Hải Phòng
Khu vực:Huyện An Dương- Hải Phòng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Lê Thiện
Khu vực:Huyện An Dương- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng cỏ nhân tạo Tê Chử
Khu vực:Huyện An Dương- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng cỏ nhân tạo Sông Rế
Khu vực:Huyện An Dương- Hải Phòng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng An Hoà
Khu vực:Huyện An Dương- Hải Phòng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
sân bóng Đình Ngọ
Khu vực:Huyện An Dương- Hải Phòng
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Tân Tiến
Khu vực:Huyện An Dương- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động xã An Hồng
Khu vực:Huyện An Dương- Hải Phòng
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
sân bóng PG An Đồng
Khu vực:Huyện An Dương- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Nam Sơn
Khu vực:Huyện An Dương- Hải Phòng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Đức Đạt
Khu vực:Huyện An Dương- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá nhân tạo Hồng Phong
Khu vực:Huyện An Dương- Hải Phòng
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
sân bóng KCN Tràng Duệ
Khu vực:Huyện An Dương- Hải Phòng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin