Danh sách sân

Sân bóng Đông Hải
Khu vực:Quận Hải An- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng quân đội Nam Hải
Khu vực:Quận Hải An- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Đoàn Kết
Khu vực:Quận Hải An- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Kiều Hạ
Khu vực:Quận Hải An- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Đông Hải 1
Khu vực:Quận Hải An- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin