Danh sách sân

Sân bóng T32
Khu vực:Bắc Từ Liêm- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Khu công nghiệp Từ Liêm
Khu vực:Bắc Từ Liêm- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Học Viện Tài Chính
Khu vực:Bắc Từ Liêm- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Trường Newton - Hồ Tùng Mậu
Khu vực:Bắc Từ Liêm- Hà Nội
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự
Khu vực:Bắc Từ Liêm- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Trường liên cấp quốc tế NewTon - Cổ Nhuế
Khu vực:Bắc Từ Liêm- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Trường Phổ Thông Liên Cấp Tây Hà Nội (WHS)
Khu vực:Bắc Từ Liêm- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini số 10 Đường Đức Thắng
Khu vực:Bắc Từ Liêm- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Cống Chèm
Khu vực:Bắc Từ Liêm- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Đông Ngạc
Khu vực:Bắc Từ Liêm- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng phường Cổ Nhuế 2
Khu vực:Bắc Từ Liêm- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Minh Khai
Khu vực:Bắc Từ Liêm- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Học viện Cảnh Sát Nhân Dân
Khu vực:Bắc Từ Liêm- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng An Bình
Khu vực:Bắc Từ Liêm- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin