Sân bóng đá The One Gamuda
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hồng Quang
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Định Công Hạ
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Quận Hoàng Mai
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin

Danh sách sân

Sân bóng đá The One Gamuda
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hồng Quang
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng AKKA - Hoàng Mai
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng thông tin 195 Định Công Hạ
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Định Công Hạ
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Minh Đức - Hoàng Mai
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Minh Kiệt - Hoàng Mai
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đền Lừ 3
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Bảo Lâm
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Sinh Thái Vĩnh Hưng
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Phương Nam
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Tân Mai
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Nhật Minh
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng anh Vương
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Quận Hoàng Mai
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Vĩnh Hưng
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin