Danh sách sân

Sân bóng Trung Minh
Khu vực:Huyện Kỳ Sơn- Hòa Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Kỳ Sơn
Khu vực:Huyện Kỳ Sơn- Hòa Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin