Danh sách sân

Sân bóng Ktx Trường Cao Đẳng Nghề Điện Biên
Khu vực:Thành phố Điện Biên Phủ- Điện Biên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động tỉnh Điện Biên
Khu vực:Thành phố Điện Biên Phủ- Điện Biên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tapo
Khu vực:Thành phố Điện Biên Phủ- Điện Biên
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin