Thương hiệu
Pro sun
Tibhar
Stiga
Sanwei
Mofit
Joola
Cornilleau
Andro
Butterfly
DHS
Kamito
Bình Minh
Xiom
-7%
Bàn bóng bàn Bình Minh S90
5.510.0005.900.000
Bình Minh
(1)
-13%
Bàn bóng bàn Bình Minh SD97
6.700.0007.700.000
Bình Minh
(1)
-9%
Bàn bóng bàn Bình Minh SS97
6.390.0006.990.000
Bình Minh
(1)
-14%
Bàn bóng bàn Bình Minh S95
5.700.0006.600.000
Bình Minh
(1)
-10%
Bàn bóng bàn Stiga Premium Roller
15.750.00017.500.000
Stiga
(1)
-11%
Bàn bóng bàn Stiga
8.890.00010.000.000
(1)
-10%
Bàn bóng bàn Pro sun P30
7.650.0008.500.000
Pro sun
(1)
-5%
Bàn bóng bàn cao cấp MP-9903
5.500.0005.800.000
Mofit
(1)
-6%
Bàn bóng bàn trẻ em DHS-T616M
7.060.0007.500.000
DHS
(1)
Bàn bóng bàn Sanwei TA-10
13.020.000
Sanwei
(1)
-9%
Bàn bóng bàn Double Fish DF-301
9.520.00010.500.000
(1)
-10%
Bàn bóng bàn Pro sun P27
7.650.0008.500.000
Pro sun
(1)
-5%
Bàn bóng bàn Double Fish Volant King
50.400.00053.000.000
(1)
Bàn bóng bàn Kamito 6815
5.300.000
Kamito
(1)
-15%
Bàn bóng bàn Kamito 6825P
10.610.00012.500.000
Kamito
(1)