So sánh giữa Quả bóng bàn DHS 40+ 3 sao (10 quả ) và Quả bóng bàn 729 40+ 1 sao (100 quả)

Xuất ra file
Thông số tổng quan
Hình ảnh Quả bóng bàn DHS 40+ 3 sao (10 quả ) Quả bóng bàn 729 40+ 1 sao (100 quả)
Giá 120.000₫ 890.000₫
Khuyến mại
Thông số kỹ thuật Kích cỡ bóng Bóng 40+ Bóng 40+
Chất lượng bóng Bóng 3 sao Bóng 1 sao
Số lượng bóng Hộp 10 quả Hộp 100 quả

0.04697 sec| 2576.016 kb