So sánh giữa Quả bóng bàn Double fish V40+ hộp 10 quả và Quả bóng bàn XIOM luyện tập (100 quả )

Xuất ra file
Thông số tổng quan
Hình ảnh Quả bóng bàn Double fish V40+ hộp 10 quả Quả bóng bàn XIOM luyện tập (100 quả )
Giá 130.000₫ 750.000₫
Khuyến mại
Thông số kỹ thuật Kích cỡ bóng Bóng 40+ Bóng 40+
Chất lượng bóng Bóng 3 sao Bóng thường
Số lượng bóng Hộp 10 quả Hộp 100 quả

0.04739 sec| 2576.078 kb