Sân bóng

Sân bóng đá Bắc Từ LIêm

Sân bóng đá Bắc Từ LIêm

Số người: 7
Giá
Liên hệ
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Livestream trận đấu
Sân bóng Trường THCS Hoàng Quốc Việt

Sân bóng Trường THCS Hoàng Quốc Việt

Số người: 5
Giá
Liên hệ
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng Bộ Tư lệnh Tp HCM

Sân bóng Bộ Tư lệnh Tp HCM

Số người: 7
Giá
Liên hệ
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng đá Đầm Sen

Sân bóng đá Đầm Sen

Số người: 11
Giá
Liên hệ
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng đá HMFC

Sân bóng đá HMFC

Số người: 7
Giá
150.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Tao Đàn

Sân bóng đá Tao Đàn

Số người: 5
Giá
150.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Đại học Y Dược

Sân bóng đá Đại học Y Dược

Số người: 7
Giá
150.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng đá Hoa Lư

Sân bóng đá Hoa Lư

Số người: 5
Giá
150.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng cung văn hóa Lao Động

Sân bóng cung văn hóa Lao Động

Số người: 5
Giá
150.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Đông Phương

Sân bóng đá Đông Phương

Số người: 5
Giá
150.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng đá Hùng Vương

Sân bóng đá Hùng Vương

Số người: 5
Giá
150.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng đá Thảo Điền SS2

Sân bóng đá Thảo Điền SS2

Số người: 5
Giá
150.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Phước Tiến

Sân bóng đá Phước Tiến

Số người: 7
Giá
150.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng đá Thuần Việt

Sân bóng đá Thuần Việt

Số người: 5
Giá
150.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Mini City

Sân bóng đá Mini City

Số người: 5
Giá
150.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Trọng Phát

Sân bóng Trọng Phát

Số người: 5
Giá
150.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Arsenal

Sân bóng đá Arsenal

Số người: 5
Giá
150.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Lê Thành

Sân bóng đá Lê Thành

Số người: 5
Giá
150.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng Trường THPT Nguyễn Tất Thành

Sân bóng Trường THPT Nguyễn Tất Thành

Số người: 5
Giá
150.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng đá TrườngTHPT Bình Phú

Sân bóng đá TrườngTHPT Bình Phú

Số người: 5
Giá
150.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Trường Tân Phong

Sân bóng Trường Tân Phong

Số người: 5
Giá
150.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Trường Cao đẳng công nghệ và quản trị doanh nghiệp

Sân bóng Trường Cao đẳng công nghệ và quản trị doanh nghiệp

Số người: 5
Giá
150.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân vận động Đại học Tôn Đức Thắng

Sân vận động Đại học Tôn Đức Thắng

Số người: 5
Giá
150.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng đá Nguyễn Hữu Thọ

Sân bóng đá Nguyễn Hữu Thọ

Số người: 5
Giá
150.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km

Sân bóng

Danh sách sân bóng đá toàn quốc

Đối tác Thế Giới Thể Thao

0.07477 sec| 2799.57 kb