Sân bóng đá Hồ Chí Minh

Sân bóng đá Hoa Lư

Sân bóng đá Hoa Lư

Số người: 5
Giá
150.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng đá Đại học Y Dược

Sân bóng đá Đại học Y Dược

Số người: 7
Giá
150.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng đá Tao Đàn

Sân bóng đá Tao Đàn

Số người: 5
Giá
150.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
0.05887 sec| 2926.055 kb