Sân bóng Hồ Chí Minh

Sân bóng đá Hoa Lư

Sân bóng đá Hoa Lư

Số người: 5
Giá
150.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng đá Đại học Y Dược

Sân bóng đá Đại học Y Dược

Số người: 7
Giá
150.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Khu căng tin
Trông giữ xe
Sân bóng đá Tao Đàn

Sân bóng đá Tao Đàn

Số người: 5
Giá
150.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin

Đối tác Thế Giới Thể Thao

1.00080 sec| 2577.711 kb