Sân bóng đá Hồ Chí Minh

Sân bóng Nam Sài Gòn

Sân bóng Nam Sài Gòn

Số người: 5
Giá
250.000₫
- 450.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng CLB Bóng Đá Quang Tuyến 3

Sân bóng CLB Bóng Đá Quang Tuyến 3

Số người: 5
Giá
150.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Giữ xe
Sân bóng đá Cây Trâm

Sân bóng đá Cây Trâm

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 450.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá An Hội

Sân bóng đá An Hội

Số người: 5
Giá
300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Khang An

Sân bóng Khang An

Số người: 5
Giá
400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Mini Quang Trung

Sân bóng Mini Quang Trung

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng CLB Sân Bóng Đá 77 (152 Nguyễn Oanh)

Sân bóng CLB Sân Bóng Đá 77 (152 Nguyễn Oanh)

Số người: 5
Giá
250.000₫
- 450.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Quang Tuyến 7

Sân bóng Quang Tuyến 7

Số người: 5
Giá
250.000₫
- 450.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng Mini Nhật Nam 2

Sân bóng Mini Nhật Nam 2

Số người: 5
Giá
250.000₫
- 450.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Bảy Danh

Sân bóng đá Bảy Danh

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Thịnh Vượng

Sân bóng đá Mini Thịnh Vượng

Số người: 5
Giá
250.000₫
- 350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Quốc Huy

Sân bóng đá Mini Quốc Huy

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Tân Thành

Sân bóng đá Mini Tân Thành

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Mini Nguyên Bảo

Sân bóng đá Mini Nguyên Bảo

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Mini Khu Phố 7

Sân bóng đá Mini Khu Phố 7

Số người: 5
Giá
250.000₫
- 450.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Thanh Phong

Sân bóng đá Mini Thanh Phong

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 450.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm

Sân bóng Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm

Số người: 7
Giá
450.000₫
- 700.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Lương - Phú Thọ Hòa - Tân phú

Sân bóng Lương - Phú Thọ Hòa - Tân phú

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Chế Lan Viên

Sân bóng Chế Lan Viên

Số người: 5
Giá
250.000₫
- 450.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Đầm Sen

Sân bóng đá Đầm Sen

Số người: 11
Giá
Liên hệ
/ Trận
Cách 1,4 km
Căng tin
Giữ xe
Sân bóng đá Mini Thùy Linh

Sân bóng đá Mini Thùy Linh

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Tìm đối
Giữ xe
Sân bóng đá Mini Cây Da

Sân bóng đá Mini Cây Da

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 450.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Cafe - Goal 90'+1

Sân bóng đá Cafe - Goal 90'+1

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 300.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Ấp Voi

Sân bóng đá Mini Ấp Voi

Số người: 5
Giá
200.000₫
- 450.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
0.19324 sec| 1766.609 kb