Sân bóng Hải Phòng

Sân bóng Zozo FC - Arsenal

Sân bóng Zozo FC - Arsenal

Số người: 7
Giá
350.000₫
- 550.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng Bình Minh An Dương Hải phòng

Sân bóng Bình Minh An Dương Hải phòng

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 500.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Mini Trường Giang

Sân bóng đá Mini Trường Giang

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 500.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Nam Anh

Sân bóng đá Nam Anh

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 500.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng Hồ Đá

Sân bóng Hồ Đá

Số người: 7
Giá
350.000₫
- 550.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Đại học Hải Phòng

Sân bóng đá Đại học Hải Phòng

Số người: 7
Giá
350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Mini VSIP Hải Phòng

Sân bóng đá Mini VSIP Hải Phòng

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 500.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Lê Lai

Sân bóng đá Lê Lai

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 500.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Việt Anh

Sân bóng đá Việt Anh

Số người: 7
Giá
250.000₫
- 500.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Phương Linh

Sân bóng đá Phương Linh

Số người: 7
Giá
200.000₫
- 500.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá nhân tạo Lê Chân

Sân bóng đá nhân tạo Lê Chân

Số người: 7
Giá
200.000₫
- 500.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Quán Nam

Sân bóng đá Quán Nam

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 500.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Bao Bì Xi Măng

Sân bóng đá Bao Bì Xi Măng

Số người: 7
Giá
250.000₫
- 500.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin

Đối tác Thế Giới Thể Thao

0.05539 sec| 2681.375 kb