Sân bóng đá Hà Nội

Sân bóng Đảo Sen Gia Thụy

Sân bóng Đảo Sen Gia Thụy

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Sân bay Gia Lâm

Sân bóng đá Sân bay Gia Lâm

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Sài Đồng

Sân bóng đá Sài Đồng

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Nguyễn Sơn

Sân bóng đá Nguyễn Sơn

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Garden City

Sân bóng đá Garden City

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Vietnet

Sân bóng đá Vietnet

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Đường Sắt

Sân bóng đá Đường Sắt

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Gia Quất

Sân bóng đá Gia Quất

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Z133

Sân bóng đá Z133

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Ngọc Thụy

Sân bóng đá Ngọc Thụy

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 700.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Ven Đê 2

Sân bóng đá Ven Đê 2

Số người: 7
Giá
400.000₫
- 1.000.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Ven Đê 1

Sân bóng đá Ven Đê 1

Số người: 7
Giá
600.000₫
- 1.000.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Thạch Cầu

Sân bóng đá Thạch Cầu

Số người: 7
Giá
550.000₫
- 1.000.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Môi Trường - Bồ Đề Long Biên

Sân bóng đá Môi Trường - Bồ Đề Long Biên

Số người: 7
Giá
600.000₫
- 1.000.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng đá Chương Dương

Sân bóng đá Chương Dương

Số người: 7
Giá
300.000₫
- 1.000.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Khu căng tin
Sân bóng Mini Quảng Phú Cầu - Ứng Hóa Hà Nội

Sân bóng Mini Quảng Phú Cầu - Ứng Hóa Hà Nội

Số người: 7
Giá
250.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng phố Tía - Thường Tín Hà Nội

Sân bóng phố Tía - Thường Tín Hà Nội

Số người: 7
Giá
250.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Phú Thọ - huyện Thanh Oai Hà Nội

Sân bóng Phú Thọ - huyện Thanh Oai Hà Nội

Số người: 7
Giá
250.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Vũ Lăng - Thanh Oai Hà Nội

Sân bóng Vũ Lăng - Thanh Oai Hà Nội

Giá
250.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Long Mã- Thanh Oai Hà Nội

Sân bóng Long Mã- Thanh Oai Hà Nội

Số người: 7
Giá
250.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đại học FPT - Thạch Thất Hà Nội

Sân bóng Đại học FPT - Thạch Thất Hà Nội

Số người: 7
Giá
250.000₫
- 1.000.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Việt Anh Tân Xá - Thạch Thất Hà Nội

Sân bóng Việt Anh Tân Xá - Thạch Thất Hà Nội

Số người: 7
Giá
250.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng 5 Cửa Ô - Thạch Thất Hà Nội

Sân bóng 5 Cửa Ô - Thạch Thất Hà Nội

Số người: 7
Giá
400.000₫
- 1.000.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
Sân bóng Gò Mận - Thạch Thất Hà Nội

Sân bóng Gò Mận - Thạch Thất Hà Nội

Số người: 7
Giá
250.000₫
- 600.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Wifi
Căng tin
0.08342 sec| 3286.016 kb