Chọn Tỉnh/Thành Phố
Chọn Quận/Huyện

Đặt sân

Sân bóng đá Gò Trì Stadium - Thanh Sơn - Phú Thọ

Sân bóng đá Gò Trì Stadium - Thanh Sơn - Phú Thọ

Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Động Lực - Việt Trì - Phú Thọ

Sân bóng đá Động Lực - Việt Trì - Phú Thọ

Giá
200.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Sông Lô - Việt Trì - Phú Thọ

Sân bóng đá Sông Lô - Việt Trì - Phú Thọ

Giá
300.000₫
- 400.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
Sân bóng đá Chí Linh

Sân bóng đá Chí Linh

Giá
350.000₫
/ Trận
Cách 1,4 km
 
0.14394 sec| 2738.234 kb